cs

Život bez lepku

Co je vlastně lepek......

Lepek, jinak také gluten, čím dál častěji o něm slyšíme.  Jedná se o směs dvou bílkovin gliadinu a gluteninu.  Lidé trpící citlivostí na lepek a pšenici reagují na přítomnost lepku nebo nějakých složek pšenice celou řadou velmi nespecifických příznaků.